Audiologia i foniatria


Audiologia i foniatria to ciągle jeszcze stosunkowo mało znane gałęzie laryngologii. Wiele wskazuje jednak na to, że już w najbliższym czasie może to ulec zmianie. Co zatem znajduje się w centrum ich zainteresowań i dlaczego warto samodzielnie przekonać się o możliwościach, jakie stwarzają?

Audiologia i foniatria

Audiologia i foniatria to ciągle jeszcze stosunkowo mało znane gałęzie laryngologii. Wiele wskazuje jednak na to, że już w najbliższym czasie może to ulec zmianie. Co zatem znajduje się w centrum ich zainteresowań i dlaczego warto samodzielnie przekonać się o możliwościach, jakie stwarzają?

Foniatria jest nauką, która koncentruje się przede wszystkim na zaburzeniach oraz schorzeniach głosu, mowy i języka, choć odpowiada również za schorzenia związane z narządem słuchu. Ma szczególnie duże znaczenie w odniesieniu do najmłodszych pacjentów, wspomniane schorzenia mogą bowiem przyczynić się do tego, że rozwój mowy dziecka nie będzie prawidłowy. Z kolei audiologia odpowiada za sam proces słyszenia, a także za choroby narządu słuchu i te problemy, które charakteryzują osoby niedosłyszące.

Audiolog i foniatra nie powinni zresztą kojarzyć się z lekarzami, z którymi muszą się kontaktować jedynie dzieci. Owszem, to one są najczęstszymi pacjentami obu grup specjalistów, lekarzy tych odwiedzać powinna jednak również młodzież oraz pacjenci dorośli (zwłaszcza po schorzeniach mózgu i krtani, które prowadzą do zaburzenia mowy). W czasach, w których tak duży nacisk kładzie się na lekkość wypowiedzi, można się tylko cieszyć z rosnącego znaczenia obu specjalizacji.